Bộ khay kiềm mở phe đa năng 4 chi tiết Sata – 09911

1.144.375 

– GỒM:
1 kềm mở phe ngoài thẳng 7 in
1 kềm mở phe ngoài cong 7 in
1 kềm mở phe trong thẳng 7 in
1 kềm mở phe trong cong 7 in

0911638385
Liên hệ