Bộ tuýp 25 chi tiết 1/4″ Sata – 09001

852.875 

– Gồm: 25 chi tiết, trong đó có 14 đầu khẩu cỡ từ 3.5mm đến 14mm, 5 khẩu tuýp cỡ 8mm đến 13mm và 6 loại tay cầm khác.
+ 14 đầu khẩu lục giác (6pt): 3.5, 4. 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm
+ 5 đầu khẩu lục giác dài (6pt): 8, 10, 11, 12, 13mm
+ 1 cần tự động
+ 5 chi tiết khác…

0911638385
Liên hệ