Bút bi từ tính – BST J850 Gel DetectaPen® ( sử dụng cho phòng sạch, công ty thực phẩm,..)

Nhà sản xuất: BST Detectable

Xuất xứ: Anh

0911638385
Liên hệ