Nối thau co ren trong ren ngoài – Điếu thau co ren 9.6, 13, 17, 21mm

Xuất xứ: Việt Nam

Nguyên Liệu: Thau

0911638385
Liên hệ